Addoor - zavolejte nám Zavolejte nám (+420) 603 470 543

Obchodní podmínky společnosti ADDOOR

Obchodní společnost ADDOOR (dále také „Prodávající“) provozuje na adrese www.addoor.cz internetový obchod (dále také „Internetový obchod“). Níže uvedené obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) se vztahují na smluvní vztahy, které vznikají při objednávání a prodeji zboží v Internetovém obchodě.

1. Identifikace Prodávajícího:

 • obchodní firma: ADDOOR
 • sídlo: Galandova 1241/19, PSČ: 163 00, Praha 6
 • IČ: 629 26 845
 • DIČ: CZ6012160572
 • registrace: Živnostenský úřad Praha Řepy

2. Kontaktní údaje:

 • a) adresa pro doručování pošty, osobní odběry zboží a zasílání případných reklamací zboží:
 • ADDOOR
 • Galandova 1241/19
 • 163 00, Praha 6
 • b) e-mailová adresa: kohout@addoor.cz
 • c) tel:+420 603 470 543
 • +420 722 915 154
 • +420 606 904 460

3. Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek se rozumí pod pojmem:

 • a) Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • b) Jiný kupující – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nemá postavení spotřebitele.
 • c) občanský zákoník – z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • d) obchodní zákoník – z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
 • e) Kupující – Spotřebitel a/nebo Jiný Kupující.

4. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva se Spotřebitelem i s Jiným kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího společností eXtraOBCHOD s.r.o., stane-li se tak ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení objednávky Kupujícím.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky.

5. Dopravné

 • a) Osobní odběr
 • Osobní odběr je možné provést po předchozí dohodě na naší kamenné provozovně U Větrníku 3/2034, Praha 6, 162 00. Při osobním odběru je třeba zboží zaplatit hotově.
 • Platba bankou předem - zboží zaplatíte bankovním převodem a pak si jej osobně vyzvednete. Při vyzvednutí zboží budete vyzváni k prokázání totožnosti. V případě, že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 50kg, je možný pouze osobní odběr v kamenné prodejně prodávajícího. Osobní odběry nejsou nijak zpoplatněny.
 • b) Spediční doprava - PPL
 • Zboží vám bude doručeno nejpozději do 48 hodin k vašemu domu od expedice. Běžný rozvozový čas u této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Předpokladaný čas dodání můžete sledovat na PPL rozvoz po zadání svého PSČ. Přesný čas dodání v den doručení nedokážeme zaručit. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 50 kg. Zboží můžete zaplatit bankovním převodem před expedicí nebo dobírkou v momentě předání zboží. PPL - Soukromá adresa, je služba přepravní společnosti, kdy řidič PPL předem komunikuje s příjemcem tak, aby došlo k souladu času doručení. Doručení probíhá v rozmezí 8:00 až 18:00, ve vybraných lokalitách možnost dohodnutí večerního doručení mezi 17:00 až 21:00. Další informace na www.ppl.cz Reklamace mechanického poškození z přepravy: Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci (PPL). Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.
 • c) Česká pošta
 • Zboží vám bude doručeno do 3 pracovních dnů od expedice zásilky. Zboží můžete zaplatit bankovním převodem předem nebo dobírkou. Česká pošta je schopna doručit zásilky maximálně do 30 kg hmotnosti.

6. Kupní smlouva uzavíraná se Spotřebitelem

Kupní smlouva uzavíraná mezi společností ADDOOR a Spotřebitelem podléhá režimu vymezenému v občanském zákoníku. S ohledem na úpravu obsaženou v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má Spotřebitel v případě, kdy smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, právo od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.K tomu, aby bylo odstoupení Spotřebitele od smlouvy účinné, musí být ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku nejpozději poslední den uvedené zákonné lhůty doručeno společnosti ADDOOR. Spotřebitel je povinen zásilky společnosti ADDOOR vracet zpět osobně nebo formou zásilek bez dobírky; zásilky s dobírkou není společnost ADDOOR povinna přijmout.

V případě, kdy Spotřebitel využije svého práva odstoupit v zákonem stanovené lhůtě od sjednané smlouvy, je povinen vrátit společnosti ADDOOR předmětné zboží a to zpravidla v originálním a nepoškozeném balení.

V případě, kdy Spotřebitel odstoupí v zákonem stanovené lhůtě, má společnost ADDOOR právo na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Spotřebitel nemá právo odstoupit od sjednané smlouvy v případě, kdy:

 • - smlouva, která byla uzavřena, je smlouvou na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti ADDOOR;
 • - zboží má být nebo bylo upraveno dle přání Spotřebitele;
 • - předmětné zboží podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
 • - v případě audio a video nahrávek, nebo počítačových programů Spotřebitel porušil jejich originální balení.
 • V případě, kdy Spotřebitel řádně a včas odstoupí od sjednané smlouvy, má právo na vrácení zaplacené kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Náklady na dopravu zboží ke Spotřebiteli a od Spotřebitele nejsou součástí kupní ceny, leda by mezi stranami bylo výslovně sjednáno jinak.

Výběr dopravce, který zboží doručí Spotřebiteli, je na společnosti ADDOOR.

Odstoupení od příslušné smlouvy, stejně jako vracené zboží musí být společnosti ADDOOR doručeno na adresu dle bodu 2 písm. a) Podmínek, tj. na adresu:

 • ADDOOR
 • Galandova 1241/19
 • 163 00, Praha 6

9. Kupní smlouva uzavíraná s Jiným kupujícím

Kupní smlouva uzavíraná mezi společností ADDOOR a Jiným kupujícím podléhá režimu vymezenému v obchodním zákoníku.

Náklady na dopravu zboží ke Spotřebiteli a od Spotřebitele nejsou součástí kupní ceny, leda by mezi stranami bylo výslovně sjednáno jinak.

Výběr dopravce, který zboží doručí Spotřebiteli, je na společnosti ADDOOR.

10. Zrušení uzavřené kupní smlouvy, právo na změnu ceny

 • a) Kupující je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu zrušit a odstoupit od ní v případě, kdy:
 • (i) společnost ABDOOR nedodá Kupujícímu zboží nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od data objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • (ii) se výrazným způsobem změnila cena zboží v neprospěch kupujícího.
 • b) Prodávající je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu zrušit a odstoupit od ní v případě, kdy:
 • (i) se zboží již nevyrábí nebo nedodává;
 • (ii) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží;
 • (iii) vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)
 • c) Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.
 • Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 • Výše uvedenými ustanoveními Podmínek není dotčeno právo Kupujícího, ani právo společnosti ADDOOR odstoupit od sjednané smlouvy v případě, kdy toto právo vyplývá ze zákona nebo z ujednání mezi smluvními stranami.

11. Poplatky za zpracování elektronického odpadu a autorské poplatky

Veškeré ceny internetového obchodu na adrese www.addoor.cz jsou ceny konečné, obsahující veškeré zákonné poplatky související se zněním zákonů 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 7/2005 Sb. a vyhlášky č. 488/2006 Sb.

12. Záruční podmínky

Záruční podmínky v případě smlouvy uzavřené se Spotřebitelem se řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

Záruční podmínky v případě smlouvy uzavřené s Jiným kupujícím se řídí úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.

Bližší podmínky reklamace zboží jsou uvedeny v Reklamačním řádu.

13. Ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyslovuje svůj souhlas s tím, aby společnost ADDOOR zpracovávala a uchovávala údaje o Kupujícím, a to i tehdy, pokud mají charakter osobních údajů, za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv, případně za účelem řádného plnění svých zákonných povinností.

14. Rozhodný právní řád

Veškeré kupní smlouvy, stejně jako veškeré právní vztahy s těmito smlouvami související nebo z nich vyplývající se řídí úpravou obsaženou v platném právním řádu České republiky..