Addoor - zavolejte nám Zavolejte nám (+420) 603 470 543

Nakládací můstky

Nakládací můstky

Stacionární nakládací můstky

Stacionární nakládací můstky jsou v dopravní logistice naprostou nezbytností pro rychlé nakládání a vykládání. Vyrovnávají výškový rozdíl mezi rampou a nákladním automobilem, který je potřeba naložit. A je zcela lhostejné, zda se jedná o níže položená vozidla Jumbo nebo o výšší vlečné vozy s kontejnerovými návěsy. Stabilní ocelové konstrukce jsou schopny splnit požadavky pro veškeré nakládací situace. Nakládací můstky Hörmann jsou k dispozici ve dvou různých systémových provedeních:

 • Nakládací můstek se zvedacím klínem typ HLS-2 s délkou od 405 mm, do 480 mm na přání
 • Nakládací můstky s výsuvem typ HTL-2 s délkou 500 nebo 1000 mm
 • Nakládací můstek se zvedacím klínem typem HLS-2

Velmi stabilní konstrukce se spolehlivou hydraulikou Nakládací můstky Hörmann se zvedacím klínem (sériově délka 405 mm, na přání do 480 mm) jsou praxí ověřené ocelové kloubové konstrukce se zvlášť mohutnými závěsy.

V kombinaci se spolehlivou hydraulikou, jejíž obsluha je velmi snadná (dva válce s jednoventilovou technikou), je tento sytém vhodný pro všechny nakládací situace.

Závěsy zvedacího klínu se díky otevřené konstrukci nezanáší nečistotami, jako jsou např. dřevěné třísky apod. Plošina nakládacího můstku je tak odolná vůči zkrutu, že se bezproblémově vyrovnává dokonce i při nerovnoměrném zatížení. Automatické ventily pro nouzové zastavení, integrované do zdvihových válců, bleskově zajistí nakládací můstek, pokud nákladní automobil odjede příliš brzy a plošina je ještě zatížená. Můstky se zvedacím klínem Hörmann jsou samozřejmě opatřeny potřebnou kabeláží a dále vybaveny 6 m dlouhým přípojným vedením.

Nakládací můstky s výsuvem typ HTL-2

Efektivní nakládání a vykládání pomocí perfektní techniky Nakládací můstky Hörmann s výsuvem mají standardní vysunovací délku 500 nebo 1000 mm. Plynulé vyjíždění výsuvu umožňuje maximální využití ložné plochy. Proto jsou hospodárným rozhodnutím pro překládku zboží.

 • Stabilní, ocelová konstrukce, vyzrálá hydraulika (dva válce s dvouventilovou technikou), jednoduchá obsluha a bezpečnostní potenciál splňují požadavky jakékoli nakládací situace. Plošina nakládacího můstku je tak odolná vůči zkrutu, že dokonce i v případě nerovnoměrného naložení bezproblémově vyrovná boční náklony nákladního automobilu.
 • Automatické ventily pro nouzové zastavení, integrované do zdvihových válců, nakládací můstek bleskově zajistí, pokud nákladní automobil odjede příliš brzy a plošina je ještě zatížená.

Můstky Hörmann s výsuvem jsou samozřejmě předvybaveny potřebnou kabeláží a dodávají se s minimálně 6 m dlouhým svazkem kabelů, určeným ke spojení ovládání a hydrauliky.

Funkční princip

Po přistavení nákladního automobilu se otevřou vrata haly. Stlačením spínače (dlouhý nepřerušovaný stisk) uvede elektrohydraulický systém plošinu do nejvyšší polohy a automaticky vysune zvedací klín. Poté plošina klesá, dokud zvedací klín nedoléhá na ložní plochu. Nyní je možné bezpečně nakládat a vykládat. Návrat do výchozí polohy následuje znovu po aktivaci ovládání (opět dlouhý nepřerušovaný stisk tlačítka) nebo na přání automaticky po krátkém stisknutí tlačítka "AUTO".

  Konstruováno podle všech příslušných právních směrnic a norem

 • Norma pro nakládací můstky EN 1398
 • Strojní směrnice ES 98/37/EG
 • Směrnice pro stavební výrobky 98/37/EG
 • Směrnice pro stavební výrobky 89/106/EEG
 • Směrnice pro stavební zařízení ZH 1/156
 • A také veškeré normy, na které se ve výše jmenovaných směrnicích a normách odkazuje

Funkční princip

Nakládní automobil předjede, halová vrata se otevřou. Nyní se může nakládací můstek uvést do provozu a plošina do požadované výšky. Poté výsuv plynule vyjede (až max. 1000 mm) a spustí se na ložní plochu nákladního automobilu - s přesností na centimetry! To je velmi důležité zejména u vozidel plně naložených až po samý okraj ložné plochy, kde je možné pouze minimální uložení výsuvu. Po ukončení procesu nakládání se plošina vrátí zpět do výchozí polohy stisknutím tlačítka "AUTO".

  Konstruováno podle všech příslušných právních směrnic a norem

 • Norma pro nakládací můstky EN 1398
 • Strojní směrnice ES 98/37/EG
 • Směrnice pro stavební výrobky 98/37/EG
 • Směrnice pro stavební výrobky 89/106/EEG
 • Směrnice pro stavební zařízení ZH 1/156
 • A dále všechny normy, na které se ve výše jmenovaných směrnicích a normách odkazuje.

Chci se nezávazně poptat